ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง
ข้อมูลนักศึกษา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
ชื่อเล่น
วันเกิด
อายุ
สาขาที่มาสัมภาษณ์
มาจากโรงเรียน
จังหวัด
เพศ ชาย หญิง
ประวัติการผ่าตัด
โรคประจำตัว
การแพ้
เบอร์ติดต่อ
ID line
แจ้งขนาดเสื้อ S 38 นิ้ว M 40 นิ้ว L 42 นิ้ว XL 44 นิ้ว 2XL 46 นิ้ว
เข้าร่วมได้ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจาก

หมายเหตุแต่งกายด้วยชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลผู้ปกครอง

ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์กับนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ
ID line
เข้าร่วมได้ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจาก
มอบหมายให้ เข้าร่วมแทน
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเอกสารคลิก
   ให้นักศึกษาทำการดาวน์โหลดไฟล์พร้อมพิมพเอกสารให้ผู้ปกครองเซ็น แล้วอับโหลดไฟล์แนบเข้าสู่ระบบ
อับโหลดไฟล์แนบ

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน