คู่มือ/รายละเอียดการสมัคร ตามลิงค์
http://www.grad.psu.ac.th/th/AdmisBook/2560/admisbook_2-60.pdf

สมัครออนไลน์
http://www.grad.psu.ac.th/admission/home.php

รายละเอียดหลักสูตร
http://webagro.psu.ac.th/th4/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=283

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร งานบัณฑิตศึกษาคณะอุตสาหกรรม 074-286309