ประชาสัมพันธ์
แจ้ง / สอบถามปัญหา
งานสารสนเทศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 074286318 (6318)
 
 


Use the PSU Passport to sign in.
Student Staff
User name
Password
ภาษาไทย English
  

ระบบจะใช้งานได้ดีกับ
The faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla 90112 Thailand
Tel : 66 (0) 7444 6728
Fax : 66 (0) 7455 8866
Website : http://agro.psu.ac.th
Email: agro_pr@group.psu.ac.th

© 2012-2014 ASS-MIS. The faculty of Agro-Industry. Prince of Songkla University.