เลือกโครงการที่สมัคร
หมายเหตุ    ให้ชำระค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 200 บาท โดยให้โอนค่าสมัคร เข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาลัยสงขลานคริทร์ ชื่อบัญชี "คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานคริทร์ เลขที่บัญชี 565-245363-3" โดยวันที่สมัครดูจากวันแจ้งการโอนเงิน การแจ้งโอนเงินให้ผู้สมัครคลิกเมนู ตรวจสอบ/แจ้งโอน ด้านบนเว็บไซต์
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มส่งใบสมัคร หากหลังจากระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-446728 โทรสาร 074-558866 E-mail : agro_admission@group.psu.ac.th
สมัครศึกษาต่อโครงการพิเศษ หน้าหลัก ตรวจสอบสถานะ/แจ้งโอนเงิน